DOFINANSOWANIE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

Informujemy, iż wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacyjną i tym samym otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadania w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na…

Zobacz więcej