Informacje dotyczące egzaminu na kartę rowerową w naszej szkole

Uczniowie przed egzaminem muszą dostarczyć do nauczyciela techniki (p. Małgorzata Karkowska) Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego sią o kartę rowerową. Po arkusz zaliczeń ucznia należy się zgłosić do p. Małgorzata Karkowskiej. Termin dostarczenia arkusza – 8 czerwca 2022 r. Część teoretyczna. Test składa się z 15 pytań – żeby zdać, należy udzielić 12 poprawnych odpowiedzi (80%).…

Zobacz więcej