Rozmawiaj-Reaguj – pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 zaprasza do podjęcia wspólnych działań mających na celu ochronę dzieci przed wykorzystaniem seksualnym w okresie wakacji. Wakacje to czas podwyższonego ryzyka wystąpienia niedozwolonych zachowań seksualnych wobec dzieci poniżej 15 roku życia. Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze…

Zobacz więcej