LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI NA ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, rok szkolny 2021/2022 był czasem wielu ważnych i potrzebnych zmian w polskiej edukacji. Realizowaliśmy przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, budowanie kompetencji przyszłości oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, który powinien odpowiadać na wyzwania XXI wieku. Zainicjowaliśmy program „Laboratoria Przyszłości”. Na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego, w tym drukarek…

Zobacz więcej