KAMPANIA PKDP „BEZPIECZNE WAKACJE”

W czasie wakacji zapewnienie bezpieczeństwa osobom najmłodszym wydaje się szczególnie istotne. To zadanie dla dorosłych, którzy mają obowiązek zadbać o dobro dzieci i reagować zawsze wtedy, kiedy są świadkami krzywdzenia dziecka lub też podejrzewają stosowanie względem niego przemocy. Rozmawiajmy z dziećmi, które są pod naszą opieką o zasadach bezpieczeństwa. Reagujmy, gdy widzimy lub podejrzewamy, że…

Zobacz więcej

List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,Drodzy Uczniowie, skończyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2022/2023. W porównaniu do kilku ostatnich lat był to rok spokojny. Nauczyciele mogli zająć się pracą a uczniowie nauką bez żadnych zakłóceń i niepokojów. Serdecznie dziękuję wszystkim podmiotom organizującym i wspierającym oświatę oraz realizującym zadania oświatowe w naszym województwie za ciągle polepszanie warunków pracy dla nauczycieli i nauki dla uczniów. Gratulując…

Zobacz więcej

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Warszawa, 23 czerwca 2023 roku Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice, rok szkolny 2022/2023 był dla polskiej oświaty czasem szczególnym. Nie tylko ze względu na istotne zmiany systemowe, ale także z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Niebywała wiedza, ciekawość, pasja, odwaga, kreatywność i pracowitość – pozwoliły temu genialnemu astronomowi przekroczyć granice…

Zobacz więcej

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2023/2024

kl. 1 – „Poznaję Boży świat”, wydawnictwo Jedność kl. 2 – „Odkrywam Królestwo Boże” – podręcznik i ćwiczenia, wydawnictwo Jedność kl. 3 – „Poznaję Jezusa” – podręcznik i ćwiczenia, wydawnictwo Jedność kl. 4 – „Odkrywam życie z Jezusem”- podręcznik i ćwiczenia (nowe), wydawnictwo Jedność kl. 5 – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – podręcznik i ćwiczenia,…

Zobacz więcej

PROFILAKTYCZNE BADANIA USG „NIE NOWOTWOROM U DZIECI”

Fundacja Ronalda McDonalda oraz Piotr Chudzyński – Wójt Gminy Sicienko zapraszają dzieci na profilaktyczne badania USG „NIE nowotworom u dzieci” w Sicienku. W dniu 6 lipca 2023 r. Fundacja Ronalda McDonalda będzie prowadzić w Sicienku kompleksowe badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne. Celem…

Zobacz więcej

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ŚWIETLICY DZIAŁAJĄCEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SICIENKU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Świetlica działająca w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku organizuje opiekę wychowawczą dzieciom ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki w określonym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy działającej w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku jest spełnienie kryteriów naboru, złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły lub…

Zobacz więcej

PÓŁKOLONIE 2023

W ostatnim tygodniu lipca, tj. 24.07.2023 do 28.07.2023 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku odbędą się półkolonie letnie dla uczniów klas I-IV. W trakcie ich trwania dzieci będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych oraz wyjazdowych. Wychowawcy półkolonii będą sprawowali opiekę nad dziećmi w godzinach 7.15 – 15.15, a program realizowany będzie od godziny 8.00.…

Zobacz więcej