Uczniowie przed egzaminem muszą dostarczyć do nauczyciela techniki (p. Małgorzata Karkowska) Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego sią o kartę rowerową.

Po arkusz zaliczeń ucznia należy się zgłosić do p. Małgorzata Karkowskiej.

Termin dostarczenia arkusza – 8 czerwca 2022 r.

Część teoretyczna.

Test składa się z 15 pytań – żeby zdać, należy udzielić 12 poprawnych odpowiedzi (80%).

Termin egzaminu teoretycznego: poniedziałek 13 czerwca 2022 r. godz. 10.05 (3. lekcja), sala nr 24.

Termin poprawkowy egzaminu teoretycznego: poniedziałek 20 czerwca 2022 r. godz. 10.05 (3. lekcja), sala nr 24.

Jak się przygotować?

– Strona internetowa www.brd.edu.pl

– wchodzimy w NOWA WERSJA (znajdziemy tam informacje i zadania do nauki i ćwiczenia znajomości zasad ruchu drogowego dla osób starających się o kartę rowerową)

– wchodzimy w kafelek TESTY NA KARTĘ ROWEROWĄ (znajdziemy tam 30 przykładowych testów – z testów od 1 do 10 zostaną wybrane pytania do przygotowania testów na egzamin teoretyczny).

Część praktyczna.

Składa się z 10 zadań – żeby zdać, należy poprawnie wykonać 9 zadań (90%).

Na egzamin przyprowadzamy sprawny rower, na którym będziecie wykonywali zadania egzaminacyjne.

Termin egzaminu praktycznego: poniedziałek 20 czerwca 2022 r. godz. 13.00 – 14.35 (6. i 7. lekcja), wybrukowany plac przy boisku szkolnym. (Klasa IV na 4. lekcji).

Termin poprawkowy egzaminu praktycznego: czwartek 23 czerwca 2022 r. godz. 13.50 (6. lekcja), wybrukowany plac przy boisku szkolnym.

Jak się przygotować?

Należy poćwiczyć następujące zadania:

1. Ruszanie z miejsca
2. Jazda po prostej
3. Jazda z oglądaniem
4. Sygnalizowanie zmiany kierunku
5. Korytarz
6. Jazda po łuku
7. Przewożenie
8. Jazda z uwzględnieniem ruchu drogowego – stop
9. Slalom
10. Bramka

Po zdanym egzaminie, należy dostarczyć do sekretariatu zdjęcie legitymacyjne.

Kartę rowerową odbiera się w sekretariacie w terminie podanym przez Panią w sekretariacie.