Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta pozostaje nierozstrzygnięty.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisja dokonująca oceny nie rekomendowała kandydata.

Nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

mgr Beata Szczęśniak

Sicienko, 24 sierpnia 2022 r.