Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku zatrudni nauczyciela języka angielskiego z kwalifikacjami niezbędnymi do pracy w szkole podstawowej. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na rok szkolny 2022/2023 w wymiarze 23 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sp.sicienko@sicienko.pl