Zapraszamy na pierwsze w r. szk. 2022/2023 spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-VIII, które odbędą się dn. 8. 09. 2021 r. (czwartek) według poniższego harmonogramu:

  • klasy I-III o godzinie 16:00 (klasa I – sala 6, klasa II – sala 17, klasa III – sala 15),
  • klasy IV-VI o godzinie 16:30 (klasa IV – sala 24, klasa V – sala 7, klasa VI – sala 2),
  • klasy VII-VIII o godzinie 17:00 (klasa VII – sala 22, klasa VIII – sala 25).

Do zobaczenia!