Od października br. będą odbywały się w naszej szkole bezpłatne zajęcia szachowe do uczniów klas I-VI w ramach pilotażowego projektu „Od pionka do hetmana”. Zajęcia organizuje Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, który zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji zajęć (tablica demonstracyjna, komplety szachów, zegary). Zajęcia będą trwały przez okres I półrocza r. szk. 2022/2023 dla trzech grup według następującego harmonogramu:

  • środa – 7 lekcja – 13.45-14.30 – klasy IV-VI (grupa I max 15 uczniów),
  • piątek – 6 lekcja – 12.45 – 13.30 – klasy I-III (grupa II max 15 uczniów),
  • piątek – 7 lekcja – 13.45-14.30 – klasy I-III (grupa III max 15 uczniów).

Zajęcia będzie prowadził instruktor Pan Piotr Brodowski – Mistrz Polski, czynny zawodnik.

Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić wychowawcy klasy wraz z podpisaną zgodą na udział dziecka w zajęciach dodatkowych w terminie do 20.09 br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania: zgoda