Zapraszamy dzieci na zajęcia ruchowe w formie gier i zabaw, które poprowadzą trenerzy z „Fabryki Sportu i Rekreacji”. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Miesięczny koszt 50 zł. Zapisy u wychowawców grup do 12 września br.