Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto rozwijać się i podejmować nowe wyzwania. Zawsze można jeszcze coś nowego dopisać do swego życia, zachowując w pamięci wspomnienia i je pielęgnować. Ponieważ dnia 14 marca 2023 r. kończę pracę zawodową w naszej szkole, zwracam się do Państwa tą drogą.

Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałam do wspólnoty naszej szkoły (podstawowej i gimnazjum) prawie 29 lat, pełniąc funkcję nauczyciela, wicedyrektora i dyrektora tej szkoły. Jako cząstka tej wspólnoty lepiej, gorzej wypełniałam przypisane mi zadania. Czułam się dobrze wśród szkolnej społeczności. Przywołuję w pamięci wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w Sicienku. Wyrażam wdzięczność i dziękuję wszystkim i każdemu za cokolwiek, co stało się naszym wspólnym udziałem.

Zwracam się do Nauczycieli byłych i obecnych oraz Pracowników niepedagogicznych Dziękuję Wam za ciężką codzienną pracę, za sumienność na każdym stanowisku, za otwartość na zmiany, za serdeczność i przyjaźń. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonało, były naszym wspólnym udziałem.

Drodzy Uczniowie!

Jakże radośnie było patrzeć, jak od przedszkolaka do gimnazjalisty – prawie dorosłego człowieka -rozwijacie się, zdobywacie wiedzę i doświadczacie przygód z niezmierzoną potęgą nauki. Obserwowałam Wasze sukcesy, porażki, pasje, ale też uczyłam się od Was rozumienia młodego współczesnego człowieka.

Szanowni Rodzice, Szanowna Rado Rodziców!

Dziękuję Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów. Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjno –  opiekuńczy szkoły, za zrozumienie, że dobro dzieci i ich pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą.

Dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałam i którzy byli pomocni podczas pełnienia przeze mnie zaszczytnej funkcji dyrektora szkoły.

Szanowni Państwo i Uczniowie!

Życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała Państwu satysfakcję i radość , i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność. Uczniom życzę, aby nie zabrakło Wam zapału i energii w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy oraz kształtowaniu charakterów. Naszej szkole zaś -nieustannego rozwoju, sukcesów, nowych pomysłów i otwartości na dobre zmiany ,a także międzyludzkiej serdeczności.

Dyrektor szkoły

Beata Szczęśniak