W dniach 24-28 lipca br. odbywały się w naszej szkole półkolonie letnie „Z profilaktyką na Ty”, w których uczestniczyło 30 uczniów z naszej szkoły. Głównym celem półkolonii było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, odpowiadającego na realne potrzeby i zagrożenia środowiska. W czasie półkolonii realizowany był program profilaktyczny, którego założeniami były: wyrabianie postaw prospołecznych, promowanie zdrowego stylu życia, tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, rekreacja, czynny wypoczynek, rozwijanie zainteresowań, regeneracja sił fizycznych, poznanie nowych, ciekawych miejsc, regeneracja sił psychicznych, rozwijanie umiejętności społecznych, dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę i stan zdrowia.

Szczegółowa relacja znajduje się w zakładce – galeria.

Dziękujemy za wspólną zabawę i miło spędzony czas.

J. Nowakowska, M. Noińska-Swiniarska, N. Kluczyńska, T. Syrocka