W roku szkolnym 2021/2022 nasze dzieci mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego. Wybranym ubezpieczycielem pozostaje firma InterRisk, która oferuje wybór jednego z dwóch wariantów wysokości ubezpieczenia.

Wybór należy do Państwa.

Szczegóły dotyczące rodzaju i wysokości świadczeń oraz OWU można znaleźć w załączonych plikach:

Ostateczny termin na opłacenie składki upływa 15 października 2021 r.