Statut:

Statut

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły:

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły

Przedmiotowe zasady oceniania:

PSO edukacja wczesnoszkolna
PSO język angielski klasy I – III
PSO język angielski klasy IV – VIII
PSO język niemiecki
PZO język polski
PZO biologia i geografia
PZO historia, WOS, EDB, plastyka
PSO informatyka
PZO matematyka i fizyka
PSO muzyka
PZO przyroda
PZO religia
PZO technika
PZO chemia
PSO wychowanie fizyczne

Świetlica działająca  w budynku szkoły (GCKiB w Sicienku):

Regulamin świetlicy