Płatność za posiłki szkolne i przedszkolne będzie rozliczana za miesiąc z dołu.

Odwołanie obiadów z powodu nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście, telefonicznie lub przez e-dziennik w sekretariacie szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej do godz. 8.15 w dniu nieobecności.

NALEŻNOŚCI ZA OBIADY:

Koszt obiadów za miesiąc czerwiec 2023 r. wynosi 70 PLN  (14 dni x 5,00 PLN)

W przypadku braku zgłoszeń nieobecności dziecka na obiadach proszę o wpłatę wymaganej kwoty do dnia 12 lipca 2023 r.

Wpłaty należy dokonać na:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Sicienku, ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko

nr konta: 24 8142 0007 0110 4868 2000 0003

  • w tytule: obiady miesiąc 6.2023 imię i nazwisko dziecka.

Nieobecności w czerwcu (1 dzień nieobecności = -5,00 PLN) można odliczyć pod warunkiem, iż były zgłoszone.

Dokładna kwota za obiady w przypadku zgłoszonych nieobecności będzie wysyłana poprzez e-dziennik indywidualnie w pierwszych dniach lipca 2023 r.

Regulamin stołówki szkolnej
Aktualny jadłospis

Zarządzenie – stawka za obiady od 09.2022 r.