Nabór do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych
i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że nabór do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpoczął się 1 marca 2022 roku.

Nabór do przedszkola / oddziałów przedszkolnych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2022/2023 – w terminie do 25 lutego 2022 roku.

Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci w wieku 3 do 6 lat, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku przedszkola / oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do wybranego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu – na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej placówki.

Niezbędne informacje oraz dokumenty dostępne są w poniższym linku.

https://sicienko.pl/aktualnosc-2508-nabor_do_przedszkola_samorzadowego_w.html

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy oraz wyznaczeni pracownicy placówek oświatowych.

http://szkola-sicienko.pl/wp-content/uploads/2022/02/Klauzula-RODO-rekrutacja-do-szkolyprzedszkola.docx

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły