Zasady obowiązujące podczas zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.

BIBLIOTEKA SZKOLNA W SP W SICIENKU
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W bibliotece może przebywać jednocześnie maksymalnie 2 czytelników.
 2. Należy zachować bezpieczną odległość między osobami (2 metry).
 3. Uczniowie zwracają książki i podręczniki.
 4. Wypożyczanie, korzystanie ze zbiorów jest niedostępne.
 5. Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust.
 6. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce i postępować zgodnie ze wskazówkami nauczyciela-bibliotekarza.
 7. Zwracane książki i podręczniki podlegają 3-dniowej kwarantannie.
 8. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktu każda klasa będzie miała wyznaczone inne dni na zwrot książek i podręczników wypożyczonych z biblioteki.

Klasy I-III zwracają podręczniki swoim wychowawcom. Terminy i daty ustalą wychowawcy klas I-III.

Ze względu na zasady bezpieczeństwa musimy przestrzegać procedur związanych z ilością osób przebywających w danym czasie w jednym pomieszczeniu, dlatego ustalony został harmonogram oddawania podręczników i innych książek.

Jeśli z ważnych powodów nie możecie się do niego zastosować, można książki oddawać w innych terminach. W takich sytuacjach proszę skontaktować się za mną poprzez e- dziennik.

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć jaki inne książki dzieci mają wypożyczone to można to sprawdzić wchodząc na stronę szkoły, w zakładkę biblioteka i w OPAC. Warunkiem jest podany wcześniej mail, który jest zapisany w e-dzienniku. Innym sposobem jest napisanie pytania o wypożyczone przez Państwa dziecko książki na e-dziennik –  odpowiem w ciągu doby.                                                                                             

Dla niezorientowanych – bibliotekarką jest p. Małgorzata Karkowska.

Termin zwracania książek i podręczników oraz listy podręczników do zwrotu:

KlasaLista podręcznikówMiejsce i termin
IVZestaw 9 podręczników
1.     język polski
2.     język angielski
3.     muzyka
4.     plastyka
5.     historia
6.     matematyka
7.     informatyka
8.     przyroda
9.     technika
Biblioteka szkolna – sala nr 12
czerwiec 2022 r.
V
Zestaw 10 podręczników
 
1.     język polski
2.     język angielski
3.     muzyka
4.     plastyka
5.     historia
6.     geografia
7.     biologia
8.     matematyka
9.     informatyka
10.  technika
Biblioteka szkolna – sala nr 12
czerwiec 2023 r.
VIZestaw 10 podręczników
1.     język polski
2.     język angielski
3.     muzyka
4.     plastyka
5.     historia
6.     geografia
7.     biologia
8.     matematyka
9.     informatyka
10.   technika
Biblioteka szkolna – sala nr 12
czerwiec 2023 r.
VII
Zestaw 12 podręczników 
 
1.     język polski
2.     język angielski
3.     język niemiecki
4.     muzyka
5.     plastyka
6.     historia
7.     geografia
8.     biologia
9.     chemia
10.  fizyka
11.  matematyka
12.  informatyka
Biblioteka szkolna – sala nr 12
czerwiec 2023 r.
VIII 
Zestaw 11 podręczników
 
1.     język polski
2.     język angielski
3.     język niemiecki
4.     historia
5.     wos
6.     geografia
7.     biologia
8.     chemia
9.     fizyka
10.  matematyka
11.  informatyka
 
Biblioteka szkolna – sala nr 12
czerwiec 2023 r.

W razie pytań proszę pisać na e-dziennik.
Pozdrawiam,
Małgorzata Karkowska

Przeszukuj zasoby naszej biblioteki on-line:

Zasoby biblioteki szkolnej

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej
w roku szkolnym 2022/2023

 1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej odbywa się poprzez:
  • zamówienie książek poprzez wychowawcę (klasy I-III),
  • osobiste zamówienie u nauczyciela biblioteki podczas lekcji plastyki lub historii (klasy IV-VIII),
  • zamówienie przez e-dziennik (wszyscy uczniowie i rodzice),
  • zamówienie poprzez katalog OPAC przez stronę szkoły i przejście do zakładki biblioteka, zasoby biblioteki i zalogowanie się (uczniowie którzy podali maila wychowawcom klasy i mogą się logować do e-dziennika)
 2. Nauczyciel biblioteki dostarcza uczniom książki osobiście dwa razy w tygodniu.
 3. Zwroty książek odbywają się poprzez:
  • oddanie książki wychowawcy (klasy I-III),
  • oddanie książki nauczycielowi biblioteki na początku lekcji, plastyki lub historii (klasy IV-VIII).
 4. Zasoby biblioteki szkolnej można przejrzeć wchodząc do katalogu OPAC przez stronę szkoły – zakładkę szkoła – zakładkę biblioteka – link Zasoby biblioteki szkolnej (adres szkoły: https://szkola-sicienko.pl/ ).
 5. Zwrócone książki podlegają dwudniowej kwarantannie.